میشه ,تموم ,زندگی ,پسرم ,روزهای ,تموم میشه ,میشه فردا ,شروع میشه

سلام گل پسرم

9ماهگی مبارک

امروز 38هفته و4روزته یعنی 270 روزته.یعنی 9ماهگی تموم شد.باورم نمیشه فردا صورت زیبای پسرم رو می بینم.باورم نمی شه فردا بارداری تموم میشه.فردا سنگینی تموم میشه.فردا روزهای تودل من موندنت تموم میشه.فردا تکونای قشنگت تموم میشه.فردا اردکی راه رفتن تموم میشه.فردا باسنتو زیر قلبم بردن تموم میشه.فردا فقط روپهلو خوابیدن تموم میشه.فردا بخاطر پهلوبه پهلوشدت توخواب بیدارشدت وزیر دلمو نگه داشتن وچرخیدن تموم میشه.فردا پاورم کردن تموم میشه.فرداتمام عاداتی که تو این 9ماه یادگرفتم تموم میشه.

اما از فردا زندگی رنگ وبوی دیگه ای داره.زندگی باگریه نازت شروع میشه.باعطر خوش بوی بدنت شروع میشه.باشیرین کاریهای توشروع میشه.باشیرخوردنت شروع میشه.

زندگی عجیب جالبه پسرم.9ماه سختی کشیدم اما شیرین ودوست داشتنی بود خیلی خاص بود.زیباترین روزهای عشق بود.دلم تنگ روزهای بارداری میشه.کم نیستا.خدا یه معجزه رو تودلت بذاره وتو و معجزه 9 ماه باهم وتنها برای هم باشید.خدایا سپاس

بابت همه چی سپاس

منبع اصلی مطلب : بارانا
برچسب ها : میشه ,تموم ,زندگی ,پسرم ,روزهای ,تموم میشه ,میشه فردا ,شروع میشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : 105 سی ام خرداد95